Home|Privacy Policy

Disclaimer

Voor het laatst aangepast: 13 oktober 2020

Opgemerkt dient te worden dat deze test, net zoals alle op dit moment bekende testen die als doel hebben om een infectie met het virus SARS-CoV-2 op te sporen, geen 100% zekerheid garandeert ten aanzien van de testresultaten. Het testresultaat dient derhalve als indicatief te worden beschouwd, waarbij de test en bijbehorende testresultaten voor eigen rekening en risico komen van de geteste persoon.

Op grond van het bovenstaande begrijpt de te testen persoon dat Betuwseteststraat.nl op geen enkele wijze aansprakelijk is voor de testresultaten of eventuele conclusies die gebaseerd worden op de testresultaten.

De aansprakelijkheid van Betuwseteststraat.nl uit hoofde van deze test voor directe schade is derhalve beperkt tot de vergoeding die is betaald voor de test en Betuwseteststraat.nl is nietaansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade, met inbegrip van claims voor gederfde inkomsten, gederfde winst en bedrijfsstaking.

Boek vandaag nog een afspraak online!

We zijn er om u te helpen!

testen@betuwseteststraat.nl